Ga naar de inhoud

Kans voor het MKB: SLIM-subsidie voor leren en ontwikkelen in het MKB

  Met de subsidieregeling SLIM van het Ministerie SZW wil het kabinet MKB-bedrijven stimuleren om leren en ontwikkelen in hun bedrijf te bevorderen. Ook het verkrijgen van loopbaan- en ontwikkeladviezen en het ontwikkelen van duurzame inzetbaarheid vallen onder deze subsidieregeling.


  Samen met Bureau Gerritsen kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Wij helpen met deze subsidieaanvraag en verzorgen de organisatie en uitvoering van het gehele programma.

  Spelen bij uw bedrijf de volgende vragen?

  • Hoe helpen we onze medewerkers zich effectief te ontwikkelen?
  • Hoe zorgen we dat onze medewerkers gemotiveerd en vitaal blijven?
  • Wat zijn loopbaanperspectieven en kansen voor onze medewerkers?

  Dan kunt u bij ons terecht. Wij kunnen u in dit kader het volgende bieden:

  • Ontwikkelscan voor uw medewerkers
   • een halve dag gericht op mogelijkheden voor ontwikkeling binnen de huidige functie en binnen uw bedrijf
   • met helder advies en concrete actiepunten
  • Loopbaanscan voor uw medewerkers
   • een halve dag gericht op mogelijkheden voor ontwikkeling loopbaanbreed
   • met helder advies en concrete actiepunten
  • Loopbaancoaching en advies voor uw medewerkers
   • een uitgebreider coachingstraject gericht op mogelijkheden voor ontwikkeling loopbaanbreed
   • met helder advies en concrete actiepunten
  • Het in kaart brengen van scholingsbehoeften en ontwikkelmogelijkheden in uw bedrijf, tegen het licht van branche- en marktontwikkelingen
   • kwalitatief onderzoek onder medewerkers en management
   • bureau- en veldonderzoek naar branche- en marktontwikkelingen
   • heldere rapportage met concreet advies
  • Het ontwikkelen van duurzame inzetbaarheid(beleid) voor uw medewerkers en uw bedrijf
   SLIM-subsidie

  De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Het budget voor het totale pakket aan activiteiten in het kader van stimuleren van leren en ontwikkelen, moet liggen tussen de € 5.000,- en € 25.000,-
  • Er wordt 60% of 80% van het programma gesubsidieerd door het kabinet (afhankelijk van de bedrijfsgrootte), 20% tot 40% van de kosten zijn voor uw bedrijf
  • De subsidie kan tot en met 30 september aangevraagd worden

  Wilt u nog subsidie aanvragen voor leren en ontwikkelen in uw bedrijf? Bel of mail ons dan snel en vraag naar de mogelijkheden!